Wheel Milkweed (Asclepias uncialis)

Asclepias-uncialis_Yeatts
Photo by Loraine Yeatts
Wheel Milkweed (Asclepias uncialis) (G3?T2T3 S2)
Milkweed Family (Asclepiadaceae)
March 20, 2014