Swamp Milkweed (Asclepias incarnata)

Asclepias-incarnata-IMG_464
photo by Jim Borland
Swamp Milkweed (Asclepias incarnata)
Milkweed Family (Asclepiadaceae)
2014